Waarom Schaken?

Schaken is meer dan aan het bord zitten en proberen je tegenstander mat te zetten. Schaken is een hele bijzondere sport waarin respect voor de tegenstander voorop staat. Schaken draagt bij aan integratie en inclusiviteit: er is geen andere sport waar jong tegen oud, man tegen vrouw, gehandicapt of niet mét en tegen elkaar kunnen sporten.

Schaken traint cognitieve vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossing, logisch denken, patroonherkenning en: concentratie! Schaken leert kinderen ook zelfrespect en doorzettingsvermogen (om tegenspoed het hoofd te bieden). Kinderen leren hoe ze op een elegante manier kunnen verliezen en winnen, vooruit kunnen denken, beslissingen nemen en de gevolgen van hun acties leren overzien. Het stimuleert het IQ en verbetert het maatschappelijke perspectief van kinderen uit zwakkere milieus.

Scholen zijn belangrijk

Volgens de OECD scoren sociaaleconomisch benadeelde leerlingen niet alleen slechter, ze hebben ook minder interesse in school, minder motivatie om te leren en een negatiever zelfbeeld over hun vaardigheden om te leren. Basisvaardigheden voor ieder mens zijn (WHO):

  • Problemen oplossen
  • Besluiten nemen
  • Creatief en kritisch denken
  • Communicatie en interpersoonlijke vaardigheden

Schaken traint al deze vaardigheden op een speelse manier. Wist u dat schaken in meer dan 35 landen een verplicht vak op de basisschool is? Stichting Chess Events Utrecht wil bij alle grote schaakevenementen die zij organiseert juist ook scholen en kinderen betrekken. Het stimuleren van de schaaksport is daarom ook een van onze meest belangrijke doelstellingen. Met schaken kun je al op een heel jonge leeftijd beginnen. Stichting Chess Events Utrecht werkt dan ook samen met Chess in Schools and Communities. Een goede film die het belang van schaken voor kinderen laat zien is Knights of the South Bronx.

Vragen of suggesties?
Neem dan contact met ons op!
Contact opnemen